Op deze GSM box IP zit een ingebouwde router die IP adressen uitdeelt.
kunt u de IP intercom aansluiten als er geen bekabeling voorhanden is.
De GSM boxm IP is voorzien van software die de DTMF tonen goed verwerkt.