Op deze GSM box kunt u de analoge intercom aansluiten als er geen bekabeling voorhanden is.
De GSM box is voorzien van software die de DTMF tonen goed verwerkt.